آینده آموزش نگاهی متفاوت می خواهد.آینده ای که
خلاصه به یک مدرسه نخواهد شد.
آینده ای که دیگر فقط درس خواندن تنها عامل موفقیت
آن نخواهد بود.آینده ای که برای موفقیت در آن لازم
است علاوه بر پشتکار کلی مهارت فردی مثل خود آگاهی،
مدیریت استرس،هنر حل مسئله،فکر برنده،شناخت ویژگی
های فردی و… را آموزش ببینیم.
حامی تایم دقیقا در زمان مناسب در کنار شما خواهد بود.
زمانی که برای رشد تحصیلی نیاز به کمک داشتی میتونی
روی تیم من حساب کنی.
ما در تیممون یک روانشناس کاردرست و کلی مشاور خفن
داریم و البته یک کادر از دبیران مجرب که میتوانند هر لحظه
موفقیت در کنکور به سبک رشد فردی شعار تیم ما خواهد بود تا بتوانیم شما
رو در مسیر کنکور علاوه بر مسائل تحصیلی از لحاظ فردی هم رشد دهیم.

تیم مشاور حامی تایم

مهدی احمدی

مشاور ارشد حامی تایم

مدیر حامی تایم
مشاور مدارس برتر
مبتکر موفقیت در کنکور به سبک رشد فردی

مهدی احمدی

مریم کلانتری

مشاور حامی تایم

پشتیبان حامی تایم
مشاور تحصیلی
فوق لیسانس شیمی
از دانشگاه سراسری

مریم کلانتری

امیرعلی اکبری

مشاور حامی تایم

پشتیبان حامی تایم
مشاور تحصیلی
رتبه برتر کنکور
دانشجوی دانشگاه امیر کبیر

امیرعلی اکبری

نیکی غلامی

مشاور حامی تایم

پشتیبان حامی تایم
دانش آموخته رشته مدیریت آموزش
مشاور مدارس برتر تهران

نیکی غلامی

مریم کلانتری

مشاور حامی تایم

پشتیبان حامی تایم
مشاور تحصیلی
فوق لیسانس شیمی
از دانشگاه سراسری

مریم کلانتری

امیرعلی اکبری

مشاور حامی تایم

پشتیبان حامی تایم
مشاور تحصیلی
رتبه برتر کنکور
دانشجوی دانشگاه امیر کبیر

امیرعلی اکبری

نیکی غلامی

مشاور حامی تایم

پشتیبان حامی تایم
دانش آموخته رشته مدیریت آموزش
مشاور مدارس برتر تهران

نیکی غلامی

تیم دبیران حامی تایم