بارم بندی درس دینی در نهایی

رشته ریاضی و تجربی

ارزشیابی كتاب در دو بخش انجام میشود:
الف ارزشیابی مستمر:
1- قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره
2- انجام فعالیتهای داخل درس مانند تدبر در قرآن، فعالیت كالسی و…( و پرسش از متن: 8 نمره
3-حضور فعال در فرایند تدریس و مشاركت در گفتوگوهای کلاسی: 5 نمره
4 – پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق: 3 نمرهانجام پیشنهادها، نگارش مقالات تحقیقی و انجام كارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه میكند.
ب: ارزشیابی پایانی
ارزشیابی پایانی نوبت اول،شامل ارزشیابی از قرائت آیات :4 نمره
آزمون كتبی 16نمره می باشد. در بخش قرائت از هر دانش آموز از حدود دو صفحه از آیات ابتدای هر درس، امتحان قرائت به عمل می آید.
ارزشیابی پایانی نوبت دوم به صورت نهایی و كتبی میباشد و 20 نمره كامل را به خود اختصاص میدهد 
ارزشیابی نوبت دوم فاقد آزمون قرائت میباشد.

رشته انسانی

ارزشيابي كتاب در دو بخش انجام ميشود:

الف: ارزشيابي مستمر شامل:

1 قرائت صحيح آيات شريفه: 4 نمره

2 انجام فعاليتهاي داخل درس مانند ترجمه كردن آيات، تدبر در قرآن، فعاليت کلاسی و پرسش از متن: 8 نمره

3 حضور فعال در فرايند تدريس و مشاركت در گفتوگوهاي كلاسی: 5 نمره

4 پاسخ به سؤالهاي بخش انديشه و تحقيق: 3 نمره

انجام پيشنهادها، مقالات تحقيقي و انجام كارهاي هنري و ادبي تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه ميكند

ب: ارزشيابي پاياني:

ارزشيابي پاياني نوبت اول

شامل ارزشيابي از قرائت آيات 4 نمره

آزمون كتبي 16نمره ميباشد.

در بخش قرائت از هر دانش آموز از حدود دو صفحه از آيات ابتداي هر درس، امتحان قرائت به عمل مي آيد.

ارزشيابي پاياني نوبت دوم به صورت نهايي و كتبي ميباشد و 20 نمره كامل را به خود اختصاص ميدهد.

ارزشيابي نوبت دوم فاقد آزمون قرائت ميباشد.

 

دانلود سوالات نهایی سال های گذشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

بسته های مشاوره

مقالات

انتخاب رشته

آزمون ها

فروشگاه